วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การทำอารตีบูชาพระพิฆเนศวร

การทำอารตีบูชาเทพและองค์พระพิฆเนศวร

(ชยะ คเณศะ เทวา) เปิดขณะทำ อารตี หรือ การบูชาไฟ
การบูชาไฟ หมายถึง การถวายแสงไฟต่อเทพ
ด้วยการนำเทียน ประทีป ตะเกียงจุดแล้วยกชูขึ้น
จากนั้นหมุนวนเป็นวงกลม ตามเข็มนาฬิกา ต่อหน้าองค์เทพ
เริ่มจากพระบาท หมุนวงกลม 3 รอบ
แล้ววนๆ ขึ้นไปทุกส่วนของพระวรกาย ขึ้นไปจนถึงพระพักตร์ของท่าน


เมื่อวนเสร็จแล้วให้วางลง ใช้มือสองข้างอังไฟแล้วมาแตะที่หน้าผาก
เพื่อความเป็นสิริมงคล เสมือนได้รับพระพรจากองค์เทพ
ควรกระทำอารตีนี้ หลังจากสวดมนต์ถวายของเสร็จแล้ว
หากมีกระดิ่ง ให้ใช้มือข้างหนึ่งถือกระดิ่ง
แล้วสั่นกระดิ่งไปพร้อมกับการวนด้วยมืออีกข้างหนึ่งด้วย
หากไม่ถนัดสามารถวนไฟก่อนแล้วค่อยสั่นกระดิ่งได้
(สามารถดูได้ตามเทวสถานที่มีการทำอารตีถวายเทพ)
Ganesha Sharanam
(คเณศา ศารนัม)
เพลงสรรเสริญพระพิฆเนศ
ยกย่องพระองค์ว่าเป็นผู้ปกป้องเราจากภัยร้าย
(Sharanam แปลว่า เกราะป้องกันภยันตราย)
คำอ่าน : กาเนชา ชารานัม ชารานัม กาเนชา (2 รอบ)
กัม กัง กานาปติ ชารนัม กาเนชา (2 รอบ)
ไจยกาเนชา ไจยะ ไจยะ กานานาตา (2 รอบ)


Om Gan Ganapatye Namo Namah


เพลงนมัสการพระพิฆเนศ ให้ร้องวนไปเรื่อยๆ
เหมาะสำหรับการเปิดขณะนั่งสมาธิตั้งจิตระลึกถึงพระพิฆเนศ
หรือจะเปิดขณะจุดกำยาน ถวายของ หรือเปิดฟังยามว่างก็ได้
คำอ่าน : โอม กัง กานะปัตเย นะโม นะมะห์
ศรี สิทธิ วินายักกะ นะโม นะมะห์
อัสตะ วินายักกะ นะโม นะมะห์
กานะปติ บัปปา โมริยา
ความหมาย : ขอนมัสการพระคณปติ หัวหน้าบริวารแห่งพระศิวะ
ขอนมัสการเทวรูปศรีสิทธิวินายักกะ
ขอนมัสการเทวรูปพระพิฆเนศ 8 แห่ง อันเกิดจากธรรมชาติ
ขอพระคณปติจงเจริญ โอม...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น